Prosjektgruppen som jobber med tjenester til flyktninger i nye Indre Østfold kommune, har hatt besøk av seks innbyggere som selv har bakgrunn som flyktninger.

Ruta Zere Gebremichal (Eritrea), Omar Alhamod (Syria), Maria Jeanne Estiene (Kongo), Niroz Alias (Syria), Abdulaziz Meree Sabbagh (Syria), Nour Nasif (Syria) var invitert inn for å dele erfaringer fra egne opplevelser ved det å komme til Norge og Indre Østfold som flyktninger.

Arbeidsgruppa var spesielt interessert i å høre hvilke forhold som kan gjøres enda bedre når vi nå skal etablere den nye kommunen. Engasjementet var stort. Det ble en svært nyttig lunsjprat hvor vi fikk frem både utfordringer og suksesshistorier.

Språk er sentralt. Det var særlig ønske om bedre muligheter for språkpraksis, samt å lære engelsk på videregående nivå på voksenopplæringen. Det er også behov for tilrettelegging av fagløp forhelsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Transport ble trukket frem som en ikke ukjent utfordring. For en familie som skal bygge seg opp og skape seg en fremtid i en helt ny tilværelse, er det viktig at logistikken går opp.

Det var flere som i større grad ønsket å dele sosialt fellesskap med naboene sine. Samtidig ble det gitt uttrykk for stor takknemlighet for å komme til et sted med fred, hvor grunnleggende behov blirivaretatt.

Innspillene tas med i det videre arbeidet.