Byggesaksavdelingen har for tiden stor pågang, og på grunn av kommunesammenslåingen vil byggesaksavdelingen være uten arkiv- og saksbehandlingssystem i en periode fra midten av desember og frem til 01.01.2020. Vi må derfor dessverre i noen saker forlenge saksbehandlingsfristen, jf. byggesaksforskriften § 7-3 andre ledd.