Høring av ny forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Indre Østfold kommune, Viken

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har per i dag egne lokale forskrifter. Ny forskrift skal gjelde for Indre Østfold kommune.
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig håndtering av husholdningsavfall i Indre Østfold kommune.
Høringsuttalelser merkes med «Renovasjonsforskrift Indre Østfold kommune – saksnummer 19/960» og sendes til postmottak@askim.kommune.no innen 30.08.2019.

Her er lenker til høringsdokumentene:

  1. Høringsforslag – Lokal forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall – Indre Østfold kommune, Viken 
  2. Saksfremlegg med vedtak


Høring av ny forskrift om feiing og tilsyn, Indre Østfold kommune, Viken

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har per i dag egne lokale forskrifter. Ny forskrift skal gjelde for Indre Østfold kommune.
Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunen slik at sannsynligheten for brann reduseres så mye som mulig. 
Høringsuttalelser merkes med «Feie og tilsynsforskrift Indre Østfold kommune – saksnummer 19/962» og sendes til postmottak@askim.kommune.no innen 30.08.2019.

Her er lenker til høringsdokumentene:

  1. Høringsforslag – Lokal forskrift om feiing 
  2. Saksframlegg med vedtak