Johnny Olsen er ansatt som HR-direktør i Indre Østfold kommune. Olsen, som er 55 år og bosatt i Sarpsborg, har lang og bred erfaring fra personalområdet. Blant annet har han vært fylkespersonalsjef i Østfold fylkeskommune, HR-direktør i Sykehusapotekene, HR-sjef for klinikk Psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus og som HR-direktør i Nofima AS. 

Flere av disse jobbene er særlig relevante for Indre Østfold kommune. Både i Sykehusapotekene og i Oslo Universitetssykehus var han HR-sjef under store og komplekse fusjonsprosesser. Fusjonsprosessen av psykiatrien mellom Ullevål og Rikshospitalet omfattet f.eks. så mange som 4000 ansatte, altså flere ansatte enn det Indre Østfold kommune får totalt sett. 

Rådmann Georg Smedhus ser frem til å få Olsen inn i den nye kommunen. "Han har en kompetanse Indre Østfold kommune har stor nytte av. Vi har få ledere som tidligere har erfaring fra store fusjoner, og det er en styrke for oss å få en HR-direktør som flere ganger har følt fusjonsprosesser på kroppen" sier Smedhus. Han trekker også frem erfaringen fra Nofima. "Som Norges største landbrukskommune er Nofima en type forskningsinstitusjon vi ønsker langt tettere kontakt med for å utvikle lokalt næringsliv, og Olsens erfaring derfra er en nyttig tilleggskompetanse i tillegg til hans brede HR-erfaring" fortsetter Smedhus. Han ser det også som en stor fordel for kommunen at Olsen har vært medlem av rådgivende utvalg for EUs arbeidslivspolitikk for forsknings- og teknologibedrifter, og at han dermed er vant til prosessene i EU. "Hans kunnskaper vil dermed også kunne bidra i arbeidet med å utvikle flere arbeidsplasser i Indre Østfold", avslutter rådmannen. 

Av Olsens tidligere erfaring kan nevnes at han har vært medlem av NHO/Abelia arbeidsgiverpolitiske utvalg. Han har også vært i Forsvaret der han bl.a. var heltids tillitsvalgt, presse- og informasjonssjef/redaktør for Landkommandøren i Nord-Norge og omstillingsoffiser i Hæren. Han er utdannet Master of Management fra BI, i tillegg til utdanning fra Krigsskolen, veilederstudium og lederutdannelse ved Harvard Business School. 

Olsen ser frem til å ta fatt på jobben. "Store fusjonsprosesser er alltid krevende, men samtidig innebærer de spennende muligheter og utfordringer. Jeg ser derfor virkelig frem til å begynne i Indre Østfold kommune", uttaler Olsen. "Kommunen er en viktig samfunnsaktør i sin region, og det å legge til rette for at kommunens ansatte kan gjøre en best mulig jobb i sine funksjoner er virkelig motiverende".