På sensommeren 2018 ble det klart at Indre Østfold kommune var en av fire finalister til å arrangere landsleieren. De øvrige konkurrentene var Fredrikstad, Bamble og Lista kommuner. I søknaden ble det lagt vekt på områdets størrelse, nærhet til infrastruktur som jernbanestasjonen og skoler, samt mulighet for effektiv trafikk avvikling rundt leiren.

Norges Speiderforbunds landsleir er landets største ambulerende overnattingsarrangement, og arrangeres hvert 4. år. Den neste leiren avholdes i Indre Østfold sommerferien 2021. Landsleiren forventes å ha 10.000 til 12.000 deltagere som i snitt overnatter i åtte netter, hvilket innebærer cirka 100.000 overnattingsdøgn. I tillegg forventes mange tusen dagsbesøkende.

«En slik landsleir gir betydelige muligheter for lokalt næringsliv med henblikk på omsetning og profilering. Indre Østfold blir synlig på kartet og vi håper at et slik arrangement er med på å synliggjøre hva vi kan få til med god dugnadsånd», sier leder for fellesnemnda Thor Hals.

«Dette er bare starten og vi gleder oss til å se hvilke ringvirkninger et slikt arrangement gir til lokalbefolkningen og næringslivet i Indre Østfold, avslutter Hals.

På bildet:
Foran fra venstre: Knut Harald Ulland, Tom Lantz og Andy Hyde - representanter fra Norges Speiderforbund.
Bak fra venstre: Georg Smedhus, Margaret Aadalen, Thor Hals og Hans Petter Vammeli - representanter fra Indre Østfold kommune.