Saken ble enstemmig godkjent. Nå gjenstår behandling i alle fem kommunestyrene den 13. og 14. februar.
 
Vinnerforslaget baseres på følgende vekting:
  • Juryen kunne avgi samlet 100 poeng
  • SMS-avstemmingen kunne avgi samlet 100 poeng
  • Heraldikerne/grafikere kunne samlet avgi 100 poeng
Folkets poeng er regent ut fra avgitte stemmer i SMS-konkurransen. Det kom inn 2382 stemmer.

Tabellen viser de ulike gruppenes avgitte poeng:
 
Vekting kommunevåpen
Forslag Folket / SMS
100p
Jury
100p
Grafikere/Heraldikere
100p
Sum
100p
1 12 28 25 65
2 39 15 25 79
3 28 37 50 115
4 14 10   24
5 2 5   7
6 5 5   10


Juryen innstilte forslag nr. 3, kornaks.

Forslaget er tegnet av Rune Berre fra Knapstad.

Blasonering: På sort bunn et kornaks i gull.

Se større bilde av kommunevåpenet her.

Begrunnelse:
Kornakset som symbol viser at Indre Østfold kommune blir Norges største jordbrukskommune, og er et kjent element i Indre Østfolds landskap. 
Kornakset gir også assosiasjoner til en kommune i vekst. Kornakset er originalt i Norge og fungerer godt heraldisk.
Juryen mener forslaget er samlende for den nye kommunen, og har et moderne uttrykk. 

Endelig vedtak foreligger når kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad har behandlet saken den 13. og 14. februar.