For første gang har kommuner i indre Østfold i samarbeid utarbeidet en felles oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
«Slik har vi det!» er en kortversjon av Grunnlagsdokumentet 2018, som belyser statistikk og faktorer over hvordan innbyggerne har det. I kortversjonen  finner du prioriteringsområder i et livsløpsperspektiv.

Slik har vi det!

Grunnlagsdokument 2018