10. januar ble det avholdt et innbyggermøte på Fjellheim med workshop om hva innbyggertorget i Spydeberg burde inneholde. Mange engasjerte innbyggere møtte opp.
Se artikkel på hjemmesiden til Småbyen Spydeberg  for en opplevelse og beskrivelse av møtet.

Se innspillene til innhold på innbyggertorget i Spydeberg

Vil du være med i en ressursgruppe som skal jobbe videre med dette kan søke her