Indre Østfold kommunes visjon er: "På kornet!". 
 

Begrunnelse:
Uttrykket, som er hentet fra skytternes verden der kornet er en del av siktet, betyr opprinnelig å treffe presist, midt i blinken. 
Som visjon uttrykker "På kornet" ambisjonen om presisjon og leveranseevne, om å ta de riktige beslutninger og utføre de riktig handlinger til rett tid. For å kunne oppnå slik presisjon, kreves både samhandling og kompetanse. Å gjøre de riktige tingene til rett tid, er effektiv og god ressursforvaltning, men først og fremst skaper det forutsigbarhet og trygghet for at behov og oppgaver blir godt ivaretatt.

"På kornet" signaliserer også åpenhet og tydelighet, noe som er en forutsetning for engasjement og inkludering. 

Ordet "Kornet" gir i seg selv assosiasjoner til fornybar vekst og utvikling. Kornet representerer nytt liv og et mangfold av muligheter, et potensial som fordrer en langsiktig, bærekraftig utvikling for å sikre gode vekstvilkår. Kornet knytter seg også til det vedatte kommunevåpenet. 

"På kornet" er kortfattet og lett å huske, det er allsidig og kan anvendes i mange sammenhenger og på mange nivå. Slik sett er visjonen inkluderende og kan lett brukes, både innad i organisasjonen og utad.

Forholdet til kommunevåpenet:
Fellesnemnda valgte 5. februar kommunevåpen for Indre Østfold, med følgende begrunnelse:

"Kornakset som symbol viser at Indre Østfold kommune blir Norges største jordbrukskommune, og er et kjent element i Indre Østfolds landskap. 
Kornakset gir også assosiasjoner til en kommune i vekst. Kornakset er originalt i Norge og fungerer godt heraldisk. Juryen mener forslaget er samlende for den nye kommunen, og har et moderne uttrykk". 

Den foreslåtte visjonen spiller godt sammen med kommunevåpenet og begrunnelsen for valg av våpen. Sammen kan disse styrke hverandre.

Prosessen:
Fellesnemnda gav den politiske gruppen P2-kommuneplan mandat til å starte arbeidet med å utvikle den nye kommunens visjon. 

P2-kommuneplan har arbeidet med å definere bakgrunnsmaterialet som uttrykker ambisjonene for Indre Østfold kommune. Arbeidsgruppen la følgende dokumenter til grunn for sitt arbeid;

  • Prosjektplanen for Indre Østfold kommune
  • Stortingsproposisjon for kommunereform
  • FNs bærekraftsmål
  • Kommuneplanene i de 5 kommunene
  • Innspill fra visjonsverkstedene som gjennomføres i januar - februar 2019

Gjennom de to første månedene 2019 har ungdom, kommunestyrene, tillitsvalgte, ansatte og innbyggerne vært viktige bidragsytere inn i prosessen gjennom visjonsverksteder og innspill.