Indre Østfold kommune er i løpende prosess for å bygge den administrative organisasjonen.
Kommunaldirektører, seksjonsledere og enhetsledere er ansatt - nå fokuseres det på innplassering av avdelingsledere.