De er våre tjenesteleverandører og skal derfor sikres gode muligheter i den nye kommunen. Dette gjøres gjennom:

  • synliggjøring, omdømmebygging og fokus på medarbeiderattraktivitet
  • gode ansettelsesrutiner med fokus på å få rett person på rett plass
  • kompetansebygging, leder-/medarbeiderutvikling og støtte
  • interne karrieremuligheter, forebyggende HMS arbeid og god kvalitet i personal- og lønnsarbeid
Dette sikrer at Indre Østfold kommune tiltrekker, rekrutterer, utvikler og beholder dyktige, kompetente og utviklingsorienterte medarbeidere!
 
HR og organisasjon NY.png