Fra januar 2019 starter arbeidet med å designe seksjonene og enhetene. Det jobbes med grenseganger med andre seksjoner og enheter på hvor tjenestene skal ligge. Den nye kommunen skal jobbe annerledes og det er også behov for å se på hvordan vi skal dimensjonere seksjoner og enheter i forhold til antall årsverk og hvilke IKT-verktøy vi skal bruke.

Fra 2020 skal området være operativ til å betjene den nye kommunen når det gjelder utviklingsoppgaver innen næring og plan. Kommunalområdet har også ansvar for kommunenes eiendommer både når det gjelder drift og utvikling. Innen kommunalteknikk ligger ansvarsområder knyttet til vann og avløp (VA) og kommunale veier.

Prosjekter innen eiendom og VA er plassert i seksjonen Utvikling og koordinering, som også vil ha et ansvar for god koordinering mellom kommunalområdets seksjoner.

Næring, plan og teknikk.png

Se større bilde