Dette prosjektet (P4) handler om hvordan Indre Østfold kommune skal innrettes for å bli en samfunnsutvikler med stor gjennomføringskraft. Hensikten er å finne veier for hvordan kommunen skal sikre kultur, vekst og livskvalitet i en slik grad at det skaper en kommune med solid attraksjonskraft sammen med innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner. Prosjektet er tilnærmet likt det som i Indre Østfold kommune vil bli samfunnsutvalget.

Mandatet til prosjektet

Se sakspapirer og møteplan her

Medlemmer:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Thor Hals - thor.hals@askim.kommune.no Askim (H) Prosjektleder - ordfører - politiker
Pernille Lemming Hobøl (H) Politiker
Bjørn Ring Opjordsmoen Spydeberg (MDG) Politiker
Kathrine Hestø Hansen Askim (Ap) Politiker
Kjetil Igletjern Eidsberg (Ap) Politiker
Jon Øyvind Langstad Trøgstad (Sp) Politiker
Lars Holene Askim (Sp) Politiker
Marianne Bjerkeli Trøgstad (Ap) Politiker
     

by.stedsutvikling.JPG